Rotterdam Wonen
Image default
Business / Financial Services

Re-integratie tweede spoor

Soms heeft een zieke medewerker helaas nog maar weinig kans om na een (langdurige) ziekteperiode terug te keren binnen het eigen bedrijf (eerste spoor) maar dan dient de re-integratie tweede spoor zich gelukkig aan. Meer informatie? Ga naar de website: www.adxpert.nl

Re-integratie tweede spoor kent verplichtingen

Net als de re-integratie eerste spoor gaat ook de re-integratie tweede spoor gepaard met verplichtingen voor zowel u als werkgever als voor uw zieke medewerker. Uw medewerker moet proactief op zoek naar een nieuwe werkplek. Wanneer re-integratie 2e spoor zich aandient, helpt ADXpert zowel werkgevers als medewerkers bij het zoeken naar die werkplek bij een nieuwe werkgever. Re-integratie 2e spoor komt zoals al eerder aangegeven, in beeld wanneer de vertrouwde werkzaamheden op de eigen werkplek of een vervangende functie op een nieuwe werkplek maar bij dezelfde werkgever door ziekte niet meer haalbaar zijn. ADXpert coacht de medewerker die met behulp van een re-integratie tweede spoor een baan elders zoekt door middel van trainingen. ADXpert houdt hierbij alle relevante vacatures goed in de gaten.

Wetgeving inzake re-integratie tweede spoor

Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter bent u als werkgever lang verantwoordelijk voor de re-integratie (re-integratie 1e spoor en / of re-integratie 2e spoor) van een zieke medewerker. Gedurende maximaal twee jaar bent u als werkgever verplicht het loon door te betalen van uw zieke medewerker. Na twee jaar kunt u als werkgever ervoor kiezen een WIA uitkering voor de zieke medewerker aan te vragen of u kunt besluiten het loon nog langer door te betalen.

Dit is, zoals u kunt begrijpen, voor u als werkgever een zeer kostbaar traject. Het is dan ook in uw beider belang om op aanvaardbare termijn een bevredigend resultaat te bewerkstelligen om zieke medewerkers weer terug het arbeidsproces te krijgen. Samen met het UWV en een arbeidsdeskundige moet daarom zo snel mogelijk via een arbeidsdeskundig onderzoek worden vastgesteld wat nog de mogelijkheden van de zieke medewerker kunnen zijn. Pas wanneer het UWV beslist dat er inderdaad een bevredigend resultaat is bereikt voor uw zieke medewerker, zal de WIA uitkering die u aanvraagt voor uw zieke medewerker ook daadwerkelijk gehonoreerd worden.

 

Is er geen bevredigend resultaat geboekt volgens het UWV dan kan een eventueel lopende WIA –uitkering zelfs opgeschort worden. Wat voor u als werkgever nadelige financiële gevolgen heeft. Want dan wordt u geacht het loon van uw zieke medewerker door te betalen.

 

Re-integratie tweede spoor? ADXpert helpt!

ADXpert helpt u vakkundig bij langdurige ziekte van uw werknemer. Zij bieden advies, begeleiding en een uitgebreid netwerk van deskundigen. Ook als terugkeer in de eigen organisatie niet lukt (re-integratie eerste spoor), helpt ADXpert met het uitvoeren van een geslaagde re-integratie tweede spoor traject.

ADXpert helpt u om elke zieke medewerker weer in zijn of haar kracht te zetten. Zodat hij of zij via de re-integratie eerste of tweede spoor toch werk zal vinden dat bij hem of haar past.