Rotterdam Wonen
Image default
Business / Financial Services

Content marketing laat inhoud spreken

Een website met goede inhoud is absoluut noodzaak, content marketing is het onderdeel binnen internet marketing dat daar verantwoordelijk voor is. Inhoud moet spreken, moet boeien en binden. Content marketing is elementair binnen internet marketing, zonder inhoud functioneert niets. De uitspraak “content is king” bestaat niet voor niets en content marketing is bedoeld om dit te verwezenlijken. Met behulp van content marketing worden website van inhoud voorzien. De inhoud moet dusdanig samengesteld zijn dat het de doelgroep prikkelt, aanspreekt en boeit, met het uiteindelijke doel dat men de doelgroep aan zich bindt. Dankzij de juiste manier van werken en gebruiken van content marketing is dit goed te doen.

Content marketing is gericht op de doelgroep

Content marketing is niet zomaar een tekst schrijven en die online zetten met het idee dat er dan een website is. In theorie klopt dit, echter zo een website zal geen enkel nut en effect hebben. Bij content marketing gaat het er om dat de website zo is samengesteld dat hij precies uitstraalt wat de doelgroep wil zien en wil lezen. Met andere woorden, content marketing bestaat uit zeer gedegen voorbereiding (ook hier geldt, voorbereiding is het halve werk). Er moet heel goed geanalyseerd worden wat exact de doelgroep is, wat deze doelgroep wil en hoe deze doelgroep denkt en handelt. Wanneer dit volledig in kaart is gebracht, is het van belang om een analyse van de concurrentie te maken. Hoe profileren ze zich, wat maakt hun uniek, wat zijn hun prijzen/tarieven, enz. Op basis van deze analyse moet een plan opgesteld worden om het onderscheidt en het unieke tegenover de concurrenten neer te kunnen zetten. Wanneer in beeld gebracht is wie en wat de doelgroep is en hoe men zich kan onderscheiden van de concurrentie, wordt aangevangen met het schrijven van teksten die hierop anticiperen. De teksten moeten getoetst worden door “neutrale” personen die dit kunnen doen vanuit de optiek van de doelgroep en de concurrentie. Nadat dit is afgerond en er teksten zijn ontstaan waarvan de overtuiging is dat die precies dat weergeven wat de doelgroep wil lezen, weten en boeit en onderscheidend is van de concurrentie, dan kan begonnen worden de lay-out te bepalen. Wat voor afbeeldingen voldoen weer aan de eerder gestelde doelgroep en (onderscheid) concurrentie criteria en passen goed bij de teksten. Uiteindelijk moet dit een geheel vormen, dat exact uitstraalt wat voor de doelgroep “pakkend” is. Wanneer dit onderdeel van content marketing gereed is, moet nog aan de zoekmachines gedacht worden.

SEO en content marketing

Content marketing moet ook de zoekmachines in het oog houden, perfecte inhoud, geheel passend bij de doelgroep en onderscheidend van de concurrentie lijkt heel mooi, echter wanneer de website niet gevonden wordt, is eigenlijk alles voor niets gedaan. Content marketing moet zich zeer duidelijk ook bezig houden met (on-page) SEO. Zonder SEO in ogenschouw te houden werkt content marketing mogelijk zelfs averechts.