Rotterdam Wonen
Image default
Dienstverlening

Waterzuivering: Stappen en processen

Waterzuivering is een lang proces van transformatie dat het water doorloopt totdat het de gebruiksvoorwaarden heeft bereikt om onder de bevolking te worden verdeeld, ongeacht de functie die het zal hebben.

Nadat het water is opgevangen in rivieren, dammen of putten, wordt het naar de zuiveringsinstallatie gebracht, waar het verschillende stadia doorloopt, die complexer zullen zijn naar gelang van de onzuiverheden in het water.

 

Fasen van waterzuivering

Waterzuivering wordt uitgevoerd door chemici, biologen of andere laboratorium specialisten, die verschillende stappen volgen. Bekijk hieronder het overzicht van deze stappen. 

Oxidatie: de eerste stap van het proces bestaat erin chloor in het water te mengen om de aanwezige metalen, hoofdzakelijk ijzer en mangaan, die in het water zijn opgelost, te oxideren.

Coagulation en Flocculation: het water wordt gemengd met aluminiumsulfaat, een stollingsmiddel dat gelatineachtige vlokken vormt, die de onzuiverheden zullen binden en gemakkelijker zullen verwijderen. De flocculatie zal het water schudden, met behulp van roterende peddels.

Decanteren: in dit stadium gaat het water langzaam door de decanteerflessen en blijft gedurende 2 tot 3 uur staan. Hierdoor kunnen de vlokken onzuiverheden zich gemakkelijker op de bodem van de decanter nestelen.

Filtratie: nadat het water door de decanters is gegaan, gaat het naar de filters, waar de onzuiverheden die in het water zijn achtergebleven, worden verwijderd. De filters worden gevormd door lagen actieve kool, die de geur en smaak van de gebruikte chemicaliën verwijdert. Door zand, dat de resterende onzuiverheden filtert en door grind, dat de functie heeft de behandeling van zand en steenkool te versterken.

Desinfectie: chloor wordt gebruikt voor de vernietiging van in water aanwezige micro-organismen. Ook ozonisatie en blootstelling aan ultraviolette straling kunnen in dit proces worden toegepast.

Fluoridering: nadat het water is gefilterd, is het al drinkbaar; in dit stadium worden chloor en fluoride toegevoegd ter voorkoming van cariës.

pH-correctie: in dit stadium wordt, indien nodig, meer gehydrateerde kalk toegevoegd om de pH te corrigeren.

Natrium Orthopoly Fosfaat: wordt in de laatste stap toegevoegd om de buis te beschermen tegen corrosie en oxidatie.

Tenslotte is het water klaar voor consumptie, blijft het opgeslagen in gesloten en ondoordringbare reservoirs, om vervolgens onder de bevolking te worden verdeeld.

Alle fasen van de waterzuivering worden aangevuld met een voortdurend werk van bewaring en toezicht, waarbij op verschillende plaatsen in het systeem monsters worden genomen en fysische, chemische en biologische analyses worden verricht om de sanitaire kwaliteit van het te verbruiken water te garanderen.