Rotterdam Wonen
Image default
Energie

Wat zijn duurzame gebouwen?

Ons land heeft zichzelf het (ambitieuze) doel vooropgesteld om tegen het jaar 2050 over een volledig energieneutrale gebouwde omgeving te beschikken. Wanneer we kijken naar de huidige situatie op dit moment belooft dat een behoorlijke uitdaging te gaan worden. Het energieverbruik neemt in Europa namelijk stelselmatig toe. Daarbij kan er ook worden vastgesteld dat de voorraad met fossiele brandstoffen langzaam maar zeker op raakt. Voor ongeveer 40 procent van het volledige energieverbruik geldt dat ze wordt gerealiseerd binnen de gebouwde omgeving. Door gebruik te maken van duurzame gebouwen kan daar verandering in worden gebracht.

De overstap naar energiepositieve gebouwen

Voor elk gebouw geldt dat ze beschikt over een zogenaamd gebouwgebonden energieverbruik. Er zijn verschillende zaken die hiervoor verantwoordelijk zijn. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan bijvoorbeeld:

  • De verwarming;
  • Het warme water;
  • De installaties in het gebouw;

Om over een energieneutraal karakter te kunnen beschikken dient het verbruik te worden gecompenseerd door hernieuwbaar opgewekte energie. Op deze manier ontstaat er een CO2-neutraal karakter. Eén van de manieren om dit voor elkaar te krijgen is kiezen voor de realisatie van duurzame gebouwen. Zogenaamde energiepositieve gebouwen zijn duurzame gebouwen die door zelf energie te produceren het gebouwgebonden energieverbruik waarvan sprake is kunnen compenseren. Bovendien geldt voor deze gebouwen dat ze er ook in slagen om voldoende energie op te wekken voor het eigen gebruik. Hierbij kan dan niet alleen worden gedacht aan de vereiste energie voor de verlichting, maar ook voor bijvoorbeeld de computers evenals andere elektrische apparatuur waar in de woning in kwestie sprake van is.

Duurzaam bouwen en verbouwen, enkele voorbeelden

Er zijn verschillende voorbeelden die aangehaald kunnen worden op het gebied van duurzaam bouwen en verbouwen. Bij de realisatie van nieuwbouw duurzame gebouwen kan het interessant zijn om gebruik te maken van sloopmateriaal. Niet alleen het zogenaamde betongranulaat, maar ook het metselwerkgranulaat van oude funderingen evenals muren kan bijvoorbeeld opnieuw worden gebruikt. Bovendien spreekt het voor zich dat het ook een absolute vereiste is om gebruik te maken van milieuvriendelijke materialen. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het hout dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.

Een andere manier waarop er kan worden gekeken in de richting van duurzame gebouwen heeft betrekking tot de manier waarop ze worden gebruikt. Intensiever of meervoudig gebruik van bepaalde gebouwen zou de duurzaamheid namelijk eveneens ten goede kunnen komen. Zo kan een schoolgebouw tijdens de dag gebruikt worden om les te geven terwijl ’s avonds een vereniging in hetzelfde gebouw haar bijeenkomst(en) kan houden. Zo dient er hier geen aparte ruimte voor te worden voorzien. De realisatie van duurzame gebouwen heeft duidelijk betrekking tot heel wat verschillende aspecten waar aandacht aan kan worden besteed.

Wat is demontabel bouwen?

Voor duurzame gebouwen waar gebruik van wordt gemaakt binnen de circulaire bouw geldt dat ze industrieel, flexibel en bovendien demontabel gebouwd kunnen worden. Dit zorgt ervoor dat gebouwen na gebruik in onderdelen te demonteren zijn. Bovendien is het eveneens zo dat ze zich lenen voor hergebruik. Wie een huis of kantoor wenst uit te breiden zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om de achtergevel te demonteren. Het gebouw kan dan vervolgens worden uitgebreid door middel van een nieuw dak en nieuwe muren. Dit aldus in combinatie met het hergebruiken van de oorspronkelijke achtergevel.