Rotterdam Wonen
Image default
Bedrijven

Biologische bestrijding: hoe gezonde gewassen te garanderen

Een van de grootste uitdagingen waarmee landbouwers vandaag worden geconfronteerd, is het verzekeren van de gezondheid van hun gewassen. Elk belangrijk gewas heeft te kampen met ongedierte, en het kan voor de landbouwer een hele uitdaging zijn om dit ongedierte op de beste manier te bestrijden, zonder schade toe te brengen aan de gewassen en de kwaliteit van de grond.

Vooral omdat plaagbestrijding in de landbouw meestal gebeurt door het gebruik van agrochemische middelen. Hoewel zij doeltreffend zijn, kunnen zij op lange termijn ernstige gevolgen hebben, aangezien ongedierte resistent wordt tegen pesticiden en zij de bodem en het water kunnen verontreinigen.

Daarom is de biologische bestrijding van schadelijke organismen, die de gezondheid van de gewassen kan garanderen en schade aan het milieu en, in de toekomst, aan de gewassen kan voorkomen, een geweldige optie die opkomt en veel wordt gebruikt. Laten we het beter begrijpen!

Wat is de biologische bestrijding van plagen in de landbouw

In de natuur heeft elke plant of elk dier een ander levend organisme dat zich met hem voedt, waardoor de verspreiding van sommige soorten wordt voorkomen en wat wij biologische plaagbestrijding noemen, wordt uitgevoerd.

Deze bestrijders van de populatie worden natuurlijke vijanden genoemd, en kunnen roofdieren, parasieten of ziekteverwekkers zijn.

In de landbouw wordt deze biologische bestrijding van schadelijke organismen op grote schaal toegepast en kan zij zorgen voor de vermindering van een populatie die woekert zonder de natuur schade te berokkenen.

Daartoe moet de plaag die op het veld begint, worden geïdentificeerd, moet men zijn natuurlijke vijand kennen en die tijdig op de aangetaste delen van de gewassen toepassen.

De voordelen van biologische plaagbestrijding in de landbouw

Het toegenomen gebruik van pesticiden en landbouwchemicaliën in landbouwgewassen is begonnen met verontreiniging en ernstige gevolgen voor gewassen en mensen. Vandaar dat de behoefte aan biobestrijding is ontstaan.

De belangrijkste voordelen van biologische bestrijding, vergeleken met chemische bestrijding, die we kunnen noemen, zijn:

  • Verminderde blootstelling van landbouwers aan pesticiden;
  • Minder risico op milieuvervuiling;
  • Heeft geen invloed op de kwaliteit van de bodem;
  • Vermijdt resistenter ongedierte;
  • Vermijdt besmet voedsel;
  • Vermijdt het gebruik van bestrijdingsmiddelen en versterkt het gebruik van steeds meer biologische landbouw.