Rotterdam Wonen
Image default
Financieel

Wat houdt een vacature voor Financial Controller in?

Een vacature Financial Controller ziet er anno 2019 heel anders uit dan in het verleden. Het vak van controller is ongeveer vijftig jaar geleden in het zakenleven ontstaan. Waar een controller in eerste instantie voornamelijk de taak had om te reflecteren op een voorbije periode, is dat nu anders. Naast het verzorgen van cijfermatige rapportages en daarmee verband houdende taken, is de controller tegenwoordig iemand die zich ook richt op het heden en de toekomst. Ook voor de financiële controllers geldt dit. Recruiter Scope Finance helpt u als werkgever een echte sparringpartner te vinden. Voor u als werkzoekende betekent de invulling van de vacature Financial Controller een dynamische baan waarin niet alleen een beroep wordt gedaan op uw analytische vermogen, maar u veel meer verantwoordelijkheden krijgt.

De financieel inhoudelijke verantwoordelijkheden

Het invullen van een vacature Financial Controller betekent dus niet zozeer achteromkijken, maar ook juist de blik vooruit richten. Dit wordt ook weerspiegeld door de verantwoordelijkheden van een dergelijke baan, zoals vandaag de dag omschreven door bedrijven. De hoofdverantwoordelijkheid die u aangaat als u op een vacature Financial Controller reageert, is en blijft uiteraard het managen van alle aspecten van de financiële gegevens van een bedrijf. Dit houdt onder andere in: overzichten bijhouden van gemaakte omzetten en kosten, het maken van financiële analyses en het ondersteunen en adviseren van de algemene directie op dit gebied.

Het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen

Met het laatstgenoemde punt, het ondersteunen en adviseren van de directie, is een andere vaardigheid verbonden: de vaardigheid van communicatie. Wilt u de vacature Financial Controller naar behoren invullen, dan is het kunnen geven van degelijke adviezen van groot belang. En omdat het vak van (financial) controllers steeds dynamischer wordt, wordt daarbij dus een pro-actieve houding verwacht. Uw inzichten en bevindingen ventileert u niet alleen tijdens daarvoor afgebakende momenten, maar op alle momenten waarvan u denkt dat het van belang is.

https://www.scopefinance.nl