De beste bedrijfsvoering ondersteund met zakelijke telefonie

U bent steeds bezig uw organisatie te optimaliseren, betere arbeidskrachten, betere communicatie met zakelijke telefonie en flexibelere arbeidskrachten. Als organisatie wens je gedurende langere perioden te kunnen beschikken over hoger opgeleide arbeidskrachten en telecommunicatie met behulp van zakelijke telefonie. Studenten die instromen bij een organisatie via een studenten uitzendbureaukunnen hierbij een uitkomst bieden. Maar hoe ga je als organisatie om met de vele contractsvormen die er zijn?

Wanneer kies je voor zakelijke telefonie

Wanneer kies je voor vast, flex en welke soort? Hetzelfde kan men zeggen over zakelijke telefonie.

Hiervoor kijken we in de keuken van een grote Nederlandse brouwer. In Nederland zijn ze actief met 4500 medewerkers van wie 20% flexwerkers. Het is een uitdaging om met de verschillende economische cycli goed gekwalificeerde flexwerkers beschikbaar te hebben. Dit is de conclusie van Els de Vinger HR-manager in Nederland. Als grote internationale organisatie moet je als brouwer flexibel zijn. Dat wordt lokaal georganiseerd rond de projecten in de landen waar we actief zijn. De ene keer heb je meer mensen nodig dan de andere. Naast de capaciteitsbehoefte benutten wij flexkrachten om specifieke kennis in te schakelen. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van de studenten in onze regio. Daarnaast huren we vaak specialistische vakmensen in die zelfstandig wensen te blijven. De juiste balans is essentieel. Te veel flex is voor een werkgever niet aantrekkelijk, omdat de kosten van het arbeidsloon een stuk hoger liggen. Anderzijds is overcapaciteit ook niet wenselijk.

Vast personeel en zakelijke telefonie

Vast personeel houden we ook flexibel door stevig in te zetten op brede inzetbaarheid, voor telecommunictaie geldt dit ook, daarvoor hebben we gekozen voor zakelijke telefonie. Dit wordt gerealiseerd door jobrotation en een constant opleiden van de eigen mensen. Brede inzetbaarheid helpt ook om over de eigen functie heen te kijken en als team in te spelen op multidisciplinaire klantbehoeften. Bij overcapaciteit wordt onder andere aan de medewerkerontwikkeling tijdens opleidingsdagen en door vakantiedagen zo effectief mogelijk gepland. Hierbij moeten we rekening houden dat vakanties niet worden gepland tijdens opleidingsdagen. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat we met halve klassen kunnen werken. Hierdoor stijgen de opleidingskosten buiten proportie. Het voordeel van studenten is dat zij een goed lerend vermogen hebben.

Meer informatie: https://www.zakelijketelefoniespecialisten.nl